Nov trajnostno in krožno naravnan poslovni model – začetek projekta 9/2023V podjetju MOH d.o.o. se že dolgo zavedamo pomena trajnosti in odgovornega ravnanja z viri. Zato smo se vključili v Fazo A po javnem razpisu -  Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025)

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti podjetja.

V sklopu Akademije TKT /Faze A/ bomo v podjetju MOH d.o.o. pod vodstvom strokovnjaka dr. Roberta Lična  pripravili:

  • 5 letno trajnostno in krožno strategijo,
  • Strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost,
  • Transformacijo obstoječega oz. postavitev novega trajnostno in krožno naravnanega poslovnega modela,
  • Idejne izvedbe projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih strateških poslovnih strategij,
  • Izvedbeni projekt za fazo B.

Celotna vrednost projekta znaša 15.262,50 EUR, od tega se 15.262,50 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU (www.noo.gov.si).

Trajanje projekta: 09/2023 – 01/2024

Spirit Slovenia
ministrstvo-za-gospodarstvo
noo
eu
moh address

Poslovni prostori Ljubljana
Kamniška Ulica 35, Ljubljana, Slovenija

Pravni naslov podjetja
Ulica Jerneja Petriča 7, Škofljica